Gepost door: pheirman | juni 28, 2012

Strijd tegen kinderarmoede mag een paar versnellingen hoger


Bron: Stampmedia

Als we het aantal kinderen dat in armoede wordt geboren in Vlaanderen tegen 2020 willen halveren, zal de Vlaamse regering een paar versnellingen hoger moeten schakelen. Tot die bevinding kwam een team van nationaal en internationaal gerenommeerde armoede-experts die een week lang in een STUDIO werden ‘opgesloten’, waaronder ook een collega van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. De Studio werd opgezet door de Koning Boudewijnstichting in opdracht van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten. Het concept werd ontwikkeld door het Design Lab in Helsinki. Deze week werden de resultaten voorgesteld. Maar liefst 1 op 10 van de kinderen in België leeft in een gezin in armoede, bleek recent nog uit cijfers van Unicef België. Het Studio-concept leverde een aantal heel concrete, realistische en structurele voorstellen op. Aan de Vlaamse regering om nu in actie te schieten. Vooralsnog blijft de reactie ruim onvoldoende. Deze regering komt nog altijd niet veel verder dan onderzoeken, studies en plannen als het over armoede gaat.

Een greep uit de voorstellen


– De nieuwe staatshervorming biedt een gouden kans om het kinderbijslagsysteem bij te sturen met specifieke aandacht voor kinderarmoede. Iedereen moet een basisbedrag krijgen met daarbovenop een supplement voor lage-inkomensgroepen. De kindpremie die de Vlaamse regering vanaf 2012 wil invoeren, moet ook in het bestaande kinderbijslagsysteem worden geïntegreerd net als de schooltoelagen.

– Vlaanderen is één van de weinige Europese regio’s waar nog geen algemeen stelsel van huisvestingstoelagen bestaat voor gezinnen met een laag inkomen. Een ‘negatieve huisbelasting’ of negatieve onroerende voorheffing kan daaraan verhelpen. De experts stellen voor om het te betalen bedrag afhankelijk te maken van het kadastraal inkomen van de woning en het inkomen en de gezinstoestand van de bewoner. Gezinnen met kinderen met een laag inkomen en een bescheiden woning zouden in dit geval geen onroerende voorheffing betalen, maar een huisvestingstoelage krijgen.

– Maatregelen als een verlenging van het bevallingsverlof tot 1 jaar en 3 jaar gratis kinderopvang, kunnen eveneens een belangrijke stap vooruit zijn in de strijd tegen kinderarmoede. Een verlengd bevallingsverlof wordt bepleit door de STUDIO omwille van de goede hechting tussen kind en ouders. 

–  De schuldenlast op jonge gezinnen legt dikwijls een onaanvaardbare hypotheek op kinderen. Aan de federale overheid wordt dan ook gevraagd om te zoeken naar manieren om deze hypotheek weg te nemen bijvoorbeeld in het kader van de voorziene bijsturing van de collectieve schuldenregeling. Door een (gedeeltelijke) kwijtschelding kunnen kinderen in arme gezinnen ontsnappen aan de intergenerationele armoedeval.

– In het centrum van Europa bestaat nog geen automatisch recht op een woning voor gezinnen in nood. De experts van de STUDIO zijn verbaasd over deze vaststelling. “Vinden we het aanvaardbaar dat in het centrum van Europa een jonge moeder geen dak boven het hoofd heeft”, vragen de experts zich af. Zij pleiten dan ook voor de onmiddellijke invoering van een afdwingbaar recht op onderdak.

– Wat de hoge prijs voor water en energie betreft, zouden lokale overheden veel meer als tussenpersoon kunnen optreden die op grote schaal bestellen en onderhandelen voor lagere prijzen die vooral de kansarmen ten goede komen. De overheid moet ook energie-efficiënte woningen promoten om energiearmoede tegen te gaan. 

– Ondersteuning van jonge kinderen is momenteel ook te sterk versnipperd, is een bijkomende conclusie van de experts. Zorgsysteem/kinderopvang en kleuteropvang werken onvoldoende samen waardoor de overgang tussen beiden soms moeilijk verloopt. Per specifiek probleem wordt dan nog eens aparte zorg aangeboden met telkens andere dienstverleners. Nochtans geven ouders zelf aan dat de band tussen ondersteuner, het kind en de ouders van cruciaal belang is. De ‘Huizen van het Kind’ moeten zorgen voor integratie van diensten, topkwaliteit en participatie van buurtbewoners maar ook naadloos aansluiten op het kleuteronderwijs. 

–  De STUDIO ziet een belangrijke taak weggelegd voor de overheid in het starten van een jeugdgarantieplan om te voorkomen dat jongeren in de overgangen tussen school, werk, vrijwilligerswerk en beroepsopleiding tussen de mazen van het net vallen. Voor elke jongere zou een plaats moeten gegarandeerd zijn in één van die domeinen met de nodige flexibele paden daartussen.

Kortom, de regering weet wat haar te doen staat. Ze heeft echt geen excuus meer om nog ter plaatse te blijven trappelen. Het eerste antwoord, 100.000 euro projectsteun voor jeugdbewegingen, belooft weinig goeds. Niet dat die steun niet welkom is, maar dergelijke versplinterde projectsteun is niet meer dan een druppel op een hete plaat als er geen structurele maatregelen (zoals hierboven opgesomd) aan gekoppeld worden. De stijgende armoedecijfers tonen het zwart op wit.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: